بیل گیتس

این متن :

اشاره به این دارد که....


موفقیت همه اش بستگی به استعداد و عقل و هوش ندارد...و چه بسا ادم های بسیار با استعداد از اشخاص تنبل در زندگی عقب تر بمانند .....


و زیر دست انها شوند----------------- 


دوست دانشمندم واقعیت اینکه در این دنیا ...


قانون اتفاق گاهی بر قانون استحقاق برتری و تسلط میابد ....


تا بشر بداند دنیا توسط قدرتی بنام خدا اداره میشود....!!!بیل گیتس

/ 0 نظر / 12 بازدید