ازحکمت مولانا

 از حکمت مولانا " 

گفت پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد
خود در آب می دید و می رمید
او می پنداشت که از دیگری می رمد
نمی دانست که از خود می رمد
همة اخلاق بد، از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر
چون در توست، نمیرنجی؛ چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی.
" گزیده فیه ما فیه "

مولانا در مثنوی نیز بارها این لطیفه را با تعبیرات و تمثیلات شیرین آورده است.
این حکایت تمثیل دیگری است در بیان انعکاس خلق و خوی انسان در آیینۀ وجود دیگران:

ای بسا ظلمی که بینی در کسان
خوی تو باشد در ایشان ای فلان
انـدر ایشان تـافته هستی تـــــو
از نفاق و ظلم و بـد مستی تــو
چون به قعر خوی خود اندر رسی
پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
مثنوی
* 
پیش چشمت داشتی شیشۀ کبود
زان سبب عالم کبودت می نمود
گرنه کوری، این کبودی دان ز خویش
خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش
در خود این بد را نمی بینی عیان
ورنه، دشمن بودیی خود را به جان
مثنوی

برگرفته از کتاب های " گزیدة فیه مافیه " 
و " مثنوی مولوی " 
توضیحات: حسین الهی قمشه ای
Heila van der Merwe نقاشی اثر
 
/ 1 نظر / 25 بازدید
IYAS

مژده مژده مژده مژده مژده روشی کاملا حرفه ای و واقعی برای افزایش بازدید و رنک الکسا سایت شما فقط کافیه یه بار امتحان کنید لینک عضویت در سایت http://iyas.ir/register.php و لینک اموزش کار با سایت http://iyas.ir/faq.php