دوراندیشی

قبل از شروع هر کاری
یاد بگیریم اون کار رو چطور به پایان برسونیم
قبل از شروع هر کاری یاد بگیریم اون کار رو چطور به پایان برسونیم موافقاش بلایکن
/ 1 نظر / 7 بازدید
الهام

اگر اول هر کاری به فکر آخرش نباشیم،آخرش حتما به فکر اولش میفتیم.