دایره بزرگ .


"The Great Circle"
He drew a circle and shut me out
Heretic, rebel, a thing to flout
But love and I had the wit to win
.We drew a circle that took him in

Edwin Markham

هیچ دایره ای در جهان بزرگتر از عشق نیست که هیچ کس و هیچ موجود را بیرون نمی گذارد.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
سعدی

اما نکته مهم این است که
هر چند همه کس و همه چیز را باید دوست داشت،
اما دوستی هر یک نوعی دیگر است.
بهترین دوستی در حق آن کس که در ظلمت جهل است،
آن است که او را به جهان نور آورند. 
و بهترین نیکی در حق بدان آن است
که ایشان را از آن بدی دور گردانند و به نیکی رهنمون شوند.

شعر از ادوین مارکهم
ترجمه حسین الهی قمشه ای
برگرفته از کتاب "در قلمرو زرین"
نقاشی اثر جبران خلیل جبران
نگاره: ‏"دایره بزرگ" دایره ای کشید و مرا بیرون گذاشت و نام کافر و طاغی و نامهای زشت دیگر بر من نهاد، اما من و عشق آنقدر فهم و ذوق داشتیم که دراین بازی برنده شویم. ما دایره ای بسیار بزرگتر کشیدیم که او را نیز در برگرفت. "The Great Circle" He drew a circle and shut me out Heretic, rebel, a thing to flout But love and I had the wit to win .We drew a circle that took him in Edwin Markham هیچ دایره ای در جهان بزرگتر از عشق نیست که هیچ کس و هیچ موجود را بیرون نمی گذارد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست سعدی اما نکته مهم این است که هر چند همه کس و همه چیز را باید دوست داشت، اما دوستی هر یک نوعی دیگر است. بهترین دوستی در حق آن کس که در ظلمت جهل است، آن است که او را به جهان نور آورند. و بهترین نیکی در حق بدان آن است که ایشان را از آن بدی دور گردانند و به نیکی رهنمون شوند. شعر از ادوین مارکهم ترجمه حسین الهی قمشه ای برگرفته از کتاب "در قلمرو زرین" نقاشی اثر جبران خلیل جبران‏
/ 1 نظر / 12 بازدید

سخاوت همیشه زیباست وپسندیده.